Tantestület

A tantestület tagjainak iskolai végzettsége, szakképzettsége és beosztása

Vezetőség:

Név

Végzettség

Beosztás – tanítás

Kispéterné Kotogán Erzsébet

Intézményvezető

biológia-technika-környezetvédelem szakos tanár

gyógypedagógus

főiskola

szakvizsgázott közoktatás-vezető és tanügyigazgatási szakértő

Intézményvezető

mozgássérült magántanulók

Dobos Edit

Intézményvezető-helyettes

Biológia-technika szakos tanár

Egyetem

szakvizsgázott pedagógiai értékelési szakértő, mentorpedagógus

Intézményvezető-helyettes

biológia 7. és 8. osztály

technika 8. osztály

Pedagógusaink:

Név

Végzettség

Beosztás

Bata Edit

munkaközösség vezető

tanító

főiskola

osztályfőnök tanító 4.b.osztály

humán tantárgyak

Börcsök Andrea

tanító, tanár

főiskola, egyetem

tanító 3. osztály

humán tantárgyak

Falábu László

magyar-történelem-könyvtár szakos tanár

egyetem

könyvtáros-tanár

pedagógiai asszisztens

Gauder Graciella

okleveles földrajz és fizikatanár

egyetem

fizika 7. 8. osztály

földrajz 7. osztály

Hajdúné Szerezlai Éva

Közalkalmazotti Tanács Vezetője

tanító

főiskola

osztályfőnök-tanító
4.a. osztály

reál tantárgyak

Jerneiné Mezey Klára

magyar szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott fejlesztő tanár

tanár

magántanulók

fejlesztő rehabilitációs órák

Kenézné Végh Mária Zita

földrajz-rajz szakos tanár

egyetem

rajz 6. 7. 8. osztály

magántanulók

pedagógiai asszisztens

Kiss Katalin

Diákönkormányzat vezető

biológia-technika szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott pedagógiai értékelés-mérés szakértő

technika 5. 6. 7. osztály

természetismeret 5.
és 6. osztály

erkölcstan 5. 6. 7. 8. osztály

magántanulók

Kmetovits János

testnevelés-biológia szakos tanár

egyetem

testnevelés 5. 6. 7.
és 8. osztály

sport szakkörök

Kovács Kinga

magyar-történelem szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott nyelv és beszédfejlesztő pedagógus

magyar nyelv és irodalom
5. és 8. osztály,

történelem 5. 7. 8. osztály,

hon-és népismeret 5. osztály

Kováts Lászlóné

munkaközösség-vezető

földrajz-rajz szakos tanár, gyógypedagógus,

szakvizsgázott mentortanár

főiskola

osztályfőnök 5. osztály

földrajz 8. osztály

természetismeret 5.
és 6. osztály

rajz 5. osztály

fejlesztő rehabilitációs órák

Dr. Kunné Bodor Renáta

angol szakos tanár

egyetem

angol 4.a 5. 6. 7. osztály

Köles Péterné

matematika-kémia szakos tanár

főiskola

osztályfőnök 7. osztály

matematika 5. 6. 7. 8.osztály

kémia 7. és 8. osztály

Laczi Zsuzsanna

tanító

főiskola

szakvizsgázott egészségfejlesztő-mentálhigiénikus

osztályfőnök tanító

3. osztály

reál tantárgyak

Mihályi Ilona

munkaközösség-vezető

magyar-orosz-német szakos tanár

főiskola

osztályfőnök 6. osztály

magyar nyelv és irodalom
6. osztály

német 5. 6. 7. 8. osztály

Muci Izabella

angol-beszédfejlesztő pedagógus

egyetem

osztályfőnök 8. osztály

angol 4. 5. 6. 7. 8. osztály

Papp Eszter

munkaközösség-vezető

konduktor – tanító

főiskola

mozgássérült magántanulók

mozgásfejlesztés

Patkóné Füleki Ildikó

magyar szakos tanár

főiskola

magyar 7. osztály

magántanulók

Radnai Zsuzsanna

gyógytornász

főiskola

mozgásfejlesztő órák a konduktív csoportban

Sáriné Kis Mária

tanító

főiskola

osztályfőnök 2. osztály

tanító

reál tantárgyak

Szabó István Zoltán

tanító

egyetem

tanító 2.osztály

humán tantárgyak

Szécsi Attila

okleveles zene-tanár

történelem tanár

egyetem

ének-zene 2. 4b 5. 6. 7. 8. osztály

történelem 6. osztály

Szlávik Izabella

munkaközösség-vezető

tanító

főiskola

szakvizsgázott mentorpedagógus

tanító 4. b osztály

reál tantárgyak

Tóth Éva

munkaközösség-vezető

tanító

hittanár

főiskola

tanító 4. a osztály

humán tantárgyak

Tóth Mónika

programozó matematikus

főiskola

informatika 5. 6. 7. 8. osztály

magántanulók

Tóthné Kovács Éva

tanító

főiskola

tanító 1. osztály

humán tantárgyak

Törökné Varga Tímea

tanító

főiskola

osztályfőnök 1.osztály

tanító

reál tantárgyak

Oktató-nevelő munkát segítők

Név

Végzettség

Beosztás

1.

Csábi Andrea

Gyógypedagógiai asszisztens

Gimnáziumi érettségi,

Felsőfokú szakképesítés

Gyógypedagógiai asszisztens

2.

Virág Gabriella

Általános szociális munkás

főiskola

Gyógypedagógiai asszisztens

3.

Császárné Noska Andrea

andragógus

főiskola

Iskolatitkár

4.

Juhász István

Szoftver üzemeltető

Rendszergazda

5.

Fodor Antalné

Népművelő

főiskola

iskolatitkár

Technikai dolgozók

Név

Végzettség

Beosztás

1.

Bagdi Balázs

Érettségi

Gondnok

2.

Fodor Ferenc

Szakmunkás

Portás

3.

Grandpiere Ernőné

Szakképesítés

Takarító

4.

Lázár Zoltán

Érettségi

Pedellus

5.

Karasz Boglárka (GYED)

Szakképesítés

Gazdasági titkár

6.

Komáromi Barbara

Szakképesítés

Takarító

7.

Szabó Lászlóné

Érettségi

Takarító

8.

Szántai János

Szakképesítés

Portás

Comments are closed