Tanáraink

A tantestület tagjainak iskolai végzettsége, szakképzettsége és beosztása

Vezetőség:

  Név Végzettség Beosztás – tanítás
1. Kispéterné Kotogán Erzsébet

Intézményvezető

biológia-technika, környezetvédelem szakos tanár

főiskola

szakvizsgázott közoktatás-vezető és tanügyigazgatási szakértő

intézményvezető

természetismeret 5. o. osztály

magántanulók

2. Dobos Edit

Intézményvezető-helyettes

biológia-technika szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott pedagógiai értékelési szakértő

szakvizsgázott mentor pedagógus

intézményvezető-helyettes

biológia 7 – 8. osztály

technika 7. osztály

Pedagógusaink:

Név Végzettség Beosztás
3. Bata Edit tanító

főiskola

osztályfőnök – 3. b osztály

tanító

humán tantárgyak

4. Börcsök Andrea földrajz szakos tanár

egyetem

tanító 2. osztály

humán tantárgyak

5. Falábu László magyar-történelem, könyvtár szakos tanár

egyetem

könyvtáros-tanár

magyar 6. osztály

erkölcstan 5 – 8. osztály

6. Gauder Graciella fizika-földrajz szakos tanár

egyetem

fizika 7 – 8. osztály
7. Hajdúné Szerezlai Éva tanító

főiskola

osztályfőnök 3. a osztály

tanító
reál tantárgyak

8. Jerneiné Mezey Klára magyar szakos tanár

főiskola

szakvizsgázott fejlesztő tanár

magántanulók

BTM-N fejlesztő órák

9. Kiss Katalin biológia-technika szakos tanár

főiskola szakvizsgázott pedagógiai értékelés-mérés szakértő

technika 5-6. és 8. osztály

természetismeret 6. osztály

magántanulók

10. Kenézné Végh Mária Zita földrajz-rajz szakos tanár

egyetem

természetismeret 6. osztály

rajz 5 – 8. osztály

pedagógiai asszisztens

11. Kmetovits János testnevelés-biológia szakos tanár

egyetem

testnevelés 5 – 8. osztály
12. Kovács Kinga magyar-történelem szakos tanár

egyetem

szakvizsgázott nyelv és beszédfejlesztő pedagógus

osztályfőnök 8. osztály,

magyar nyelv és irodalom 7 – 8. osztály,

történelem 6 – 8. osztály,

honismeret 5. osztály

13. Kováts Lászlóné földrajz-rajz szakos tanár

főiskola gyógypedagógus

mentorpedagógus

főiskola

földrajz 7 – 8. osztály

fejlesztő rehabilitációs órák

magántanulók

14. Dr. Kunné Bodor Renáta angol szakos tanár

egyetem

angol 4 – 6. és 8. osztály
15. Köles Péterné matematika-kémia szakos tanár

főiskola

osztályfőnök 6. osztály

matematika 6. és 8. osztály

kémia 7. és 8. osztály

magántanulók

16. Laczi Zsuzsanna tanító

főiskola

szakvizsgázott egészségfejlesztő-mentálhigiénikus

osztályfőnök 2. osztály

tanító

reál tantárgyak

17. Mihályi Ilona

munkaközösség-vezető

magyar, orosz-német szakos tanár

főiskola

osztályfőnök 5. osztály

magyar nyelv és irodalom 5. osztály

német 4 – 8. osztály

18. Muci Izabella angoltanár

nyelv- és beszédfejlesztő tanár

egyetem

angol 5 – 8. osztály
19. Papp Eszter

munkaközösség-vezető

konduktor

tanító

főiskola

konduktor

magántanulók

20. Patkóné Füleki Ildikó magyar-történelem szakos tanár magántanulók

pedagógiai asszisztens

21. Radnai Zsuzsanna gyógytornász,

okleveles egészségfejlesztés-tanár

egyetem

mozgásfejlesztő órák a konduktív csoportban
22. Sáriné Kis Mária tanító

főiskola

szakvizsgázott mentorpedagógus

gyakorlatvezető

osztályfőnök 1. osztály

tanító

reál tantárgyak

23 Szabó István Zoltán tanító

főiskola

tanító 1. osztály

humán tantárgyak

24. Szentmiklósiné Dóka Klára matematika-technika, számítástechnika szakos tanár

főiskola

osztályfőnök 7. osztály

matematika 5. és 7. osztály

számítástechnika 5 – 8. osztály

25. Szlávik Izabella tanító

főiskola

tanító 3. b osztály

reál tantárgyak

26. Szécsi Attila ének-zene, történelem szakos tanár

egyetem

ének 1. és 5 – 8. osztály

történelem 5. osztály

27. Tóth Éva tanító

főiskola

tanító 3. a osztály

humán tantárgyak

28. Tóth – Kovács Orsolya

(GYES)

angol szakos tanár

főiskola

29. Tóthné Kovács Éva tanító

főiskola

tanító 4. osztály

humán tantárgyak

30. Törökné Varga Tímea tanító

főiskola

osztályfőnök 4. osztály

tanító

reál tantárgyak

Oktató-nevelő munkát segítők:

Név Végzettség Beosztás
31. Juhász István felsőfokú számítástechnikai végzettség rendszergazda
32. Csábi Andrea gyógypedagógiai asszisztens

gimnáziumi érettségi,

felsőfokú szakképesítés

gyógypedagógiai asszisztens
33. Császárné Noska Andrea andragógia szak

főiskola

 

iskolatitkár

34. Fodor Antalné

(GYES)

Művelődésszervező, média-pedagógia

Főiskola

iskolatitkár
35. Virág Gabriella általános szociális munkás

főiskola

gyógypedagógiai asszisztens

Comments are closed