Határtalanul HAT-16-01 sz.pályázat részletes program

Határtalanul HAT-16-01 sz.pályázat

A pályázat címe: Magyar történelem emlékeinek nyomában Felvidéken

Kedvezményezett: Szegedi Fekete István Általános Iskola 6729 Szeged, Postás utca 1-3.

Támogató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

A támogatás célja: Történelmi és irodalmi helyszínek és emlékek felkeresése a Felvidéken

A támogatás összege: 752 000.- Ft

A projekt rövid bemutatása: Történelmi és irodalmi helyszínek és emlékek nyomában a Felvidéken

Előkészítés: 2016. szeptember (5 óra)

Felkeltettük diákjaink érdeklődését a határon túli magyar lakosság történelme, hagyományai és jelenlegi élete iránt. Gyűjtőmunkát végeztek a gyerekek, PP bemutatókat állítottak össze a helyszínekről, nevezetes személyeiről, érdekességekről a megadott témakörökben. Térképen berajzolták a földrajzi elhelyezkedést, és a tervezett útvonalat.

Utazás: 2016. október 6-8.

  1. nap: 2016. október 6. Szeged – Mikszáthfalva – Alsósztregova – Patakalja – Losonc – Gács – Fülek- Rimaszombat

Mikszáthfalva: Mikszáth Kálmán szülőhelye
Alsósztregova: Madách-kastély (Madách Imre síremlék koszorúzása)
Patakalja: Balassa-kastély (II. Rákóczi Ferenc vadászatai folyamán többször felkeresett
Losonc:  református és római katolikus templom,. Petőfi Sándor emléktáblájának koszorúzása, református temető (Ráday Pál kuruc diplomata sírhelye)
Gács: várkastély
Fülek: Füleki vár, Luzsénszky kastélyt (“lőcsei fehér asszony”), az aradi vértanúk eméknapjának helyi ünnepsége
Szállás Rimaszombat/Rimakokova (Chata Ipel’)

  1. nap: 2016. október 7.  Rimaszombat – Feled – Sajógömör – Pelsőc – Csetnek – Rozsnyó – Rimaszombat

Rimaszombat: Tompa Mihály Református Gimnázium (testvériskolai kapcsolat, ajándékok átadása, közös versenyek),  Tompa Mihály szobra (koszorúzás)
Sajógömör: kishonti Múzeum, Mátyás király bronzszobra (koszorúzás)
Feled: Vécsey Károly nemesi kúria, temető: De La Motte francia ezredes sírja
Pelsőc: gótikus református templom
Csetnek: vasolvasztó
Rozsnyó: Ferences templom,tűztorony, Kossuth Lajos
Szállás: Rimaszombat/Rimakokova (Chata Ipel’) kuruc és Kossuth nóták

  1. nap: 2016. október 8. Krasznahorka – Jászó – Kassa – Szeged

Krasznahorka: vára kívülről
Jászó: Unesco barlang (Dobsinai jégbarlang helyett)
Kassa: Fő utca, városi színház, Andrássy-palota, Rákóczi rodostói házának másolata, II. Rákóczi Ferenc szobra, Szent Erzsébet-dóm, altemplomában II. Rákóczi Ferenc márványkoporsójában a hamvait (koszorúzás)
Szeged: hazaérkezés

Értékelő óra:

Tablók készítése csoportmunkában. Videó dokumentáció bemutatása projektoros kivetítéssel. Kiselőadások, egyéni beszámolók meghallgatása. A résztvevő tanulók az utazásról ppt. formátumú előadást készítenek. A diákok a tanulmányút során megismerhették a határon túli magyarság életét, az élményszerű tanulással minden bizonnyal tartósabbak lesznek az elsajátított ismereteik. Kiváló lehetőség diákjaink nemzettudatának, a nemzeti összetartozás érzésének kialakításához, elmélyítéséhez.

Témanap:

Kiállítás: a tanév során készült munkákból
Népi játékok, sportolás, táncház
Népzene
Kézművesség: zászlók készítése, agyagból lakóház, gyöngyszövés
Tudósok megismerése
Filmklub: film, PPT előadások megtekintése

Köszönetet mondunk: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő -Határtalanul! pályázatának, hogy lehetőséget kaptunk ennek a csodás programnak a megvalósításához.

 

Comments are closed