Ismételten közhasznú szervezet lettünk

Ismételten közhasznú szervezet lettünk

A Szegedi Törvényszék 12.Pk.60.089/1992/10. szám végzése alapján  a  Csillogó szemekért Alapítványcivil szervezetet ismételten közhasznú szervezetté minősítette.
A bíróság megállapítja, hogy az alapítói jogok gyakorlója a kuratórium.
A módosított alapító okirat kelte: 2014. szeptember 15.
Jogszabályi hivatkozások:Ptk. 3:5.§ és 3:391.§, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. VII. fejezet és 2011. évi CLXXXI. tv. 37.§ (1) és 38.§

Szeged, 2014-10-21

Dr. Szil Elemérné
a kuratórium elnöke

Comments are closed