Beszámoló 2015

Beszámoló A csillogó szemekért Alapítvány tevékenységéről (2015. év)

Készítette: Dr. Szil Elemérné kuratóriumi elnök

Egyszerűsített beszámoló 2015

Az alapítvány 1992-ben azzal a céllal jött létre, hogy tevékenységével támogassa a Fekete István Általános Iskola oktató-nevelő munkáját, segítse annak működését.

Az alapítvány anyagi eszközeivel, és humán forrásaival segíti az iskola munkáját. Számos program költségeit átvállaljuk, illetve az alapítvány kuratóriumának tagjai az egyes programok megvalósításában is aktívan részt vesznek. Az alapítvány működése szervesen kapcsolódik a támogatott iskola életéhez. Önkéntes segítők bevonásával folyamatosan támogatjuk az intézmény megmozdulásait.

Tevékenységeink:

Igyekeztünk támogatni a hagyományos megmozdulásokat, ilyenek az ünnepek, megemlékezések. Minden jelentős ünnep részesei voltunk, vagy szervezőként, vagy anyagi támogatóként vagy résztvevőként.

Támogattuk az 50 éves iskola “Fekete István Napok” rendezvénysorozatát. Ehhez pályázat útján szponzort is szereztünk: középiskolás fiatalok önkéntes munka keretében segítették a programok megvalósítását. Az ünnepi héten zajló események anyagi hátterét alapítványunk biztosította (évkönyv, fogadás, irodaszerek, vetélkedők jutalmai, stb.).

Évenkénti hagyományos szavalóversenyünket, német nyelvi versenyünket kuratóriumi társunk szervezte meg, melynek díjait is az alapítvány biztosította.

A gyermeknapi rendezvényt, a szülők és gyermekek közös délutánját és az egészséges életmóddal kapcsolatos vetélkedőt is kuratóriumi tagtársunk szervezte, melyek költségeit az alapítvány finanszírozta.

Az iskola tárgyi feltételeinek javítása érdekében bútorokat, a rendezvények hangosításához mikrofonokat vásároltunk. Hozzájárultunk az iskola arculatának csinosításához azzal, hogy a folyosók és aula festéséhez eszközöket, alapanyagokat biztosítottunk.

Sokszor alapítványunk segítségével jutnak el a pedagógusok egy-egy konferenciára, képzésre, kiküldetésre.

Az elmúlt félévben több programot is támogatott az alapítvány úgy, hogy az egyes rendezvények költségeit magára vállalta.

Ilyenek voltak:

– Fekete István Napok rendezvényeinek támogatás,

– öko iskolai programhoz kapcsolódó utazás támogatása,

– iskolai erdei tábor támogatása,

– festékpatronok vásárlása,

– városi vetélkedő nevezési díjának befizetése.

Mivel alapítványunk az elmúlt két évben működési támogatásra benyújtott pályázata nem kapott támogatást, működési költségeinket is az alapítvány csekély bevételeiből kellett kifizetnünk.

Bevételeink csekélyek, de így is igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a támogatott iskola élhetőbb legyen.

Szeged város külterületi iskolája lévén, alapítványunk úgy szervezi tevékenységeit, hogy a gyerekek ennek hátrányaival ne, csak az iskola családias jellegének és elhelyezkedésének előnyeivel szembesüljenek.

Szeged, 2016-03-02

Dr. Szil Elemérné

kuratóriumi elnök

Comments are closed