Beíratkozás 2016-2017

Nyomtatás

TÁJÉKOZTATÓ

1. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS KIJELÖLT IDŐPONTJAI:
2016. április 14. (csütörtök) 8,00-19,00 óra között
2016. április 15. (péntek) 8,00-19,00 óra között

 

2. A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
  3. A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  4. Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés
Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára
Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (amennyiben a gyermek lakcíme hatósági igazolvánnyal nem igazolható, illetve az igazolt lakcím nem azonos az életvitelszerű lakcímmel)

 

3. AZ ISKOLÁK FELVÉTELI KÖRZETE:

A Kormányhivatal által meghatározott felvételi körzetek, a kötelező felvételt biztosító intézmények körzetéhez tartozó közterületek külön listája elérhető az iskolai honlapokon és a Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján

 

4. A TANKÖTELEZETTSÉG KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ MEGKEZDÉSE:

A szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (A Szegedi Járás vonatkozásában: Szegedi Járási Hivatal, Hatósági Osztály, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1., tel.: 62/680-082, e-mail: goda.margit@szegedjaras.csmkh.hu)

 

5.  NYILATKOZATOK LETÖLTÉSE:
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról
Nyilatkozat_hit-erkölcstan oktatásról

Comments are closed